Göteborgs Golf Klubb

Göteborgs Golf Klubb bildades 1902 och är därmed Sveriges äldsta golfklubb. Två år efter klubbens bildadande flyttade banan från Sandvik på Hisingen till Hovås. Under klubbens långa historia har en golfkultur vuxit fram och vi sätter en ära i att alltid ha en mycket god tillgänglighet för såväl medlemmar som gäster. Medlemmarna i klubben har också under åren utvecklat en golftradition som värnar om golfens grundläggande idéer och regler. Varmt välkommen till oss i Hovås!

Klubbens Historia

Göteborgs Golf Klubb har med skandinaviska mått mätt en lång historia. År 2002 firade klubben sitt 100-års jubileum, vilket gör oss till Sveriges äldsta golfklubb.

Redan 1891 kom golfen till Göteborg och på initiativ av den engelske pastorn A.V. Despard bildades Gothenburg Golf Club samma år. Banan låg vid Sandviken på Hisingen och många av medlemmarna var inflyttade engelsmän. När pastor Despard återvänder till England 1894 läggs klubben ned. Samtidigt har golfintresset väckts hos affärsmannen Viktor H. Setterberg, en händelse av största betydelse. Setterberg kom att bli golfens stora propagandanamn och benämns i den svenska golfhistorien som den svenska golfens fader. Han introducerar golfen bland sommargästerna på dåvarande badorten Arendal på Hisingssidan och anlägger en 9-hålsbana på 997 m.

Några år senare, 1899, anlägger James Keiller en 4-hålsbana på Särö vid Lysholmen söder om Göteborg. Banan förstörs av översvämningar två år senare och 1904 skänker man kvarvarande medel till Göteborgs Golf Klubb. Viktor Setterberg har under tiden anlagt ytterligare en bana över 9 hål vid Sandviken, ungefär där Gothenburg Golf Club haft sin. Då marken på Hisingen tagits i bruk av Stadens krav på sand, letades alternativ mark av Tor Törnsten & Setterberg. De fann 1903 lämplig mark på Hovås där en 6-hålsbana kunde öppnas 1904.

Göteborgs Idrottsförbund bildas 1900 på initiativ av Tor Törnsten och golfen tas upp som en av grenarna. Göteborgs Idrottsförbunds Golfafdelning bildas sedan 1902 och övertar banan vid Sandvik och därmed var den äldsta av nuvarande klubbar i Sverige bildad. 1909 ändras namnet till Göteborgs Golf Klubb och klubben räknar den 22 maj 1902 som sin etableringsdag.  1904 togs i Göteborg initiativet till Svenska Golfförbundet, samma år som de första slagen slogs på Hovås.

Läs gärna mer om klubbens historia och titta på bilder från förr under Klubbhistoriska kommittén.