Fastighetskommittén

Kommitténs uppgift är att förvalta och vidmakthålla klubbens byggnader. Vidare skall kommittén vara med och göra upphandlingar av byggnadsteknisk karaktär. Ordförande Christer Lebeck