Fastighetskommittén

Lennart Rohman

Lennart Rohman

Ann-Sofie Falkeskog  ordförande, annsofie.falkeskog@telia.com, 0735 28 88 90

Lennart Rohman
Lasse Persson
Niklas Svantesson

Kommitténs uppgift är att förvalta och vidmakthålla klubbens byggnader. Vidare skall kommittén vara med och göra upphandlingar av byggnadsteknisk karaktär.

En senare-års-historik:

Under 2012 byggdes golfbilsgaraget.

Under 2013 gjordes en underhållsbesiktning av klubbhuset vilket ledde till att fasaderna mot golfbanan renoverades. Några fönster byttes. Kallmuren mellan entrégången och 18:e hålet målades.
Hissen som fungerar som transportmedel för varor till restaurangen byttes och byggdes in. Den fungerar även som tillgänglighet till restaurangen för funktionshindrade personer.
Invändigt renoverades hallen med anslagstavlorna.

Under våren 2014 byggdes ett klocktorn på klubbhusets taknock med en urtalva som är 1 m i diameter. Vidare renoverades taket på halfway-house. Toaletten utanför restaurangen plan 2 skall försågs med en bredare dörr för att öka tillgängligheten för handikappade.

Byggnader som nyttjas av banpersonalen underhålls av bankommittén.

Kommittén samarbetar nära med klubbdirektör och banchef.