Tävlingskommittén

TK-ordförande Bengt Sonesson

TK-ordförande Bengt Sonesson

Tävlingskommitténs sammansättning:

Bengt Sonesson (ordförande) 0708 29 43 50 
sonessonsbengt@gmail.com

Kicki Fredelius 0703 39 91 86 
kicki.fredelius@gmail.com

Gunilla Björkman  0707 88 45 55 
nillis49@hotmail.com

Lennart Lilliehöök  0707 70 24 46
lilliehooklmh@gmail.com

Elisabeth Frotjold  0761 40 12 36 
frotjoldelisabeth@gmail.com

 

 

 

TK ansvarar för tävlingsverksamheten på klubben och

  • gör tävlingsprogram där datum, form, TL-team och samarbetspartners anges
  • gör detta program i samråd med berörda kommittéer på GGK samt GGF och SGF
  • utser funktionärer samt gör detaljplan för varje tävlings genomförande
  • ansvarar, i samråd med bankomittén, för lokala regler och banmarkeringar
  • ansvarar för att regler, golfvett och tävlingsbestämmelser efterlevs