ISO-certifiering

Göteborgs Golf förbund utsåg Göteborgs Golf Klubb till 2006 års miljöklubb.


Göteborgs Golf Klubb miljöcertifierades 2003 enligt ISO 14001 som den första golfklubben i Sverige, kanske t o m i hela världen.


2006 utsågs Göteborgs Golf Klubb till årets miljöklubb i distriktet. Förutom diplom var gåvan en vacker röd hästkastanj som nu är planterad mellan 18: e green och 15: e tee. Göteborgs Golf Klubb uppfyller förbundets kriterier för bra miljöarbete, men kastanjen kommer att påminna oss om att miljöarbetet är ett ständigt förbättringsarbete i biologisk mångfald, säkerhetsrisker, kretsloppstänkande, resursanvändning och energihushållning.
För att öka förståelsen mellan golf- och miljöintressen är det viktigt att öka kunskapen om vilken miljöpåverkan golfsporten har och att arbeta med att ytterligare minska den negativa påverkan men inte minst öka den positiva.